Tiếp nối bộ lịch 2020 với chủ đề “Khí chất hoa sen”, bộ lịch 2021 mới vẫn sử dụng hình tượng “sen” làm chất liệu để có sự kết nối xuyên suốt, kết hợp với hình ảnh “con người”, “thương hiệu” Vietnam Airlines.

Client

Vietnam Airlines

Duration

10/2020-12/2020

Ý tưởng sáng tạo

  • Nhấn mạnh vào khí chất và tinh thần Vietnam Airlines, hình ảnh close-ups gần gũi hơn để tạo cảm xúc cho người xem
  • Thể hiện thông điệp Digital Airline, trẻ hóa cách thể hiện: Ở trang cover của cuốn lịch đặt mã QR code link đến ứng dụng công nghệ AR để tăng tương tác

Draf Idea

Ý tưởng sáng tạo

  • Nhấn mạnh vào khí chất và tinh thần Vietnam Airlines, hình ảnh close-ups gần gũi hơn để tạo cảm xúc cho người xem
  • Thể hiện thông điệp Digital Airline, trẻ hóa cách thể hiện: Ở trang cover của cuốn lịch đặt mã QR code link đến ứng dụng công nghệ AR để tăng tương tác

Kết quả đạt được

  • Bộ lịch năm 2021 tạo ra chủ đề cá nhân hóa và bản thân bên trong để nhấn mạnh tinh thần của những chiến binh “Bông sen vàng”