Khởi nguồn từ một công ty con của Vietnam Airlines vào những năm 1990 với tên gọi Pacific Airlines, sau đó được cổ phần hóa với cổ đông nước ngoài thành Jetstar Pacific. Năm 2020, do thay đổi chiến lược, Jetstar Pacific Airlines trở lại với tên cũ là Pacific Airlines với sứ mệnh mới, do đó, những thay đổi về nhận diện thương hiệu cần phải được thực hiện.

Client

Pacific Airlines

Duration

05/2020-12/2020

Ý tưởng sáng tạo

Xây dựng thông điệp “Niềm vui cất cánh – Fun in the Air”, Le Bros muốn truyền tải tới khách hàng của Pacific Airlines rằng niềm vui nằm ở ngay bước đầu tiên của hành trình, khi máy bay cất cánh và ta nhìn thấy thành phố nhỏ dần rồi biến mất phía sau lưng.

Untitled-2

Main1920x10802

Draf Idea

Ý tưởng sáng tạo

Xây dựng thông điệp “Niềm vui cất cánh – Fun in the Air”, Le Bros muốn truyền tải tới khách hàng của Pacific Airlines rằng niềm vui nằm ở ngay bước đầu tiên của hành trình, khi máy bay cất cánh và ta nhìn thấy thành phố nhỏ dần rồi biến mất phía sau lưng.

Kết quả đạt được

Lên ý tưởng, xây dựng và phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới cho hãng hàng Pacific Airlines:

  • Logo & định hướng hình ảnh
  • Đồng phục bay và tàu bay
  • Website
  • Các hạng mục liên quan