XÂY DỰNG CẤU TRÚC – CEO GROUP

Giới thiệu

Trên hành trình 18 năm không ngừng lớn mạnh, Tập đoàn CEO luôn lấy sứ mệnh vì cuộc sống chất lượng hơn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như góp phần làm cho thế giới phồn vinh.

Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn CEO tập trung vào 5 trụ cột kinh doanh cốt lõi bao gồm: Phát triển Bất động sản, Phát triển và quản lý Bất động sản nghỉ dưỡng, Xây dựng, Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực & Chăm sóc sức khỏe.

Ý tưởng sáng tạo

  • Định hướng Thương hiệu của tập đoàn CEO Group: xây dựng bản Định hướng cơ bản.
  • Cấu trúc CEO Group và các thương hiệu nhánh
  • Sáng tạo tên các thương hiệu nhánh của CEO Group xây dựng bản Brief tiêu chí định hướng sáng tạo tên các thương hiệu nhánh dựa vào các giá trị trong bản
  • Định hướng thương hiệu đã được CEO confirm
  • Sáng tạo tên thương hiệu nhánh BĐS của CEO Group: sáng tạo tên thương hiệu nhánh đảm bảo đúng định hướng và yêu cầu sáng tạo
  • Sáng tạo và thiết kế logo tổng của lĩnh vực Bất động sản đô thị

Kết quả đạt được

Thiết kế logo:

  • Màu
  • Phông chữ
  • Kích cỡ
  • Bố cục