VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH LÊ & ANH EM (LE BROS) là một đối tác tư vấn và thực thi các giải pháp tiếp thị – truyền thông tổng thể mang tính chiến lược. Chúng tôi mang lại tiếng nói chung giữa các thương hiệu với người tiêu dùng của họ. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp, cơ hội để khách hàng đạt được những bước đột phá về tăng trưởng giá trị thương hiệu.

SỨ MỆNH

Kết nối giá trị nhân bản trong từng hành động

 

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác chiến lược nhân bản của các doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

 

LeBros

Hành trình

2018

Đối tác nhân văn của các khách hàng, doanh nghiệp & cộng đồng

2017

Tư vấn chiến lược cho Vietnam Airlines

2016

Trở thành công ty tư vấn chiến lược

2014

Le Bros | MakkiMakki

2013

Gia nhập Worldwide Partners Inc.

2012

Phát triển công ty PR & tổ chức quản lý sự kiện

2008

Trở thành một trong những công ty PR & tổ chức quản lý sự kiện

2007

Nhà cung cấp dịch vụ cho Louis Vuitton
Thắng thầu dự án của SYM trị giá hơn 1 triệu USD

2004

Sát nhập các bộ phận
Đẹp Fashion Show

2001

Thành lập với tư cách nhà sản xuất

History

LeBROS

Giải thưởng & Thành tựu