TUYỂN DỤNG

Tại Le Bros, chúng tôi đánh giá cao mọi nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của công ty. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và cởi mở, tạo điều kiện phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi cá nhân

See current Opening

lợi ích

Open Positions

We are happy if you can join us

Apply Your CV Here