Đội ngũ

LÊ QUỐC VINH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

View

ĐỖ THỊ HẢI ĐĂNG
Tổng Giám Đốc

View

VƯƠNG TÚ NGỌC
Phó TGĐ, Giám đốc Quan hệ khách hàng

View

TRẦN HỒNG NGỌC
Phó TGĐ, Giám đốc Sáng tạo

View

LÊ QUỐC ANH
Trưởng văn phòng đại diện (HCMC), Senior Creative Planner

View

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Trưởng phòng Truyền thông cấp cao

View

NGUYỄN NGỌC MINH
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

NGUYỄN MINH AN
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

NGÔ PHƯƠNG VY
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

NGUYỄN HỒNG ĐỨC
Trưởng phòng Tổ chức sự kiện

View

NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Trưởng phòng Tổ chức sự kiện

View


Hãy trở thành một phần của chúng tôi.  Đừng ngại, chỉ cần nói xin chào.

Opening Job