Tính sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh là những giá trị tạo nên văn hóa thương hiệu Viettel. Mang trong mình sứ mệnh tiên phong về xã hội số, Viettel cần có những thay đổi đột phá, phù hợp với chiến lược phát triển trong thời đại mới. Điều này đến từ những thách thức khi hình ảnh “ông chú” Viettel vững vàng nhưng thiếu đổi mới. Sự kiện này được diễn ra nhằm giới thiệu diện mạo mới của Viettel.

Client

Viettel

Duration

07/01/2021

0P9A9469

Ý tưởng sáng tạo

  • Xây dựng chiến lược truyền thông đồng bộ, truyền tải trọn vẹn giá trị và tầm nhìn, sứ mệnh mới của Viettel
  • Thể hiện được hình ảnh thương hiệu Viettel mới trẻ trung, truyền cảm hứng, thực sự tương tác với khách hàng
  • Chủ đề cho Sự kiện ra mắt sẽ lấy concept SÓNG CỘNG HƯỞNG, thể hiện từ cách tổ chức, decor thị giác, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt… để tạo nên dấu ấn của sự khác biệt và đột phá không ngừng từ Viettel

Slide2

Draf Idea

Ý tưởng sáng tạo

  • Xây dựng chiến lược truyền thông đồng bộ, truyền tải trọn vẹn giá trị và tầm nhìn, sứ mệnh mới của Viettel
  • Thể hiện được hình ảnh thương hiệu Viettel mới trẻ trung, truyền cảm hứng, thực sự tương tác với khách hàng
  • Chủ đề cho Sự kiện ra mắt sẽ lấy concept SÓNG CỘNG HƯỞNG, thể hiện từ cách tổ chức, decor thị giác, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt… để tạo nên dấu ấn của sự khác biệt và đột phá không ngừng từ Viettel

Kết quả đạt được

  • Sự kiện đã được diễn ra thành công
  • Sân khấu 5D đầu tiên tại Việt Nam