Nhân dịp Tết, TokyoLife mong muốn lan tỏa tính nhân văn đến cộng đồng và các doanh nghiệp

Mục tiêu & Chiến lược

Mục tiêu truyền thông:

  • Chiến dịch này mang lại cơ hội làm việc công bằng cho những người khuyết tật (NKT) có khả năng và mong muốn làm việc
  • Tạo ra những hoạt động kết nối những người khuyết tật và những người không khuyết tật để họ hiểu và đồng cảm với nhau hơn

Chiến lược truyền thông:

  • Để người điếc và khiếm thính thưởng thức bài nhạc năm mới giống như chúng ta
  • Tạo ra một HAPPY “silent” NEW YEAR

resize-06

Draf Idea

Mục tiêu & Chiến lược

Mục tiêu truyền thông:

  • Chiến dịch này mang lại cơ hội làm việc công bằng cho những người khuyết tật (NKT) có khả năng và mong muốn làm việc
  • Tạo ra những hoạt động kết nối những người khuyết tật và những người không khuyết tật để họ hiểu và đồng cảm với nhau hơn

Chiến lược truyền thông:

  • Để người điếc và khiếm thính thưởng thức bài nhạc năm mới giống như chúng ta
  • Tạo ra một HAPPY “silent” NEW YEAR

Kết quả đạt được

  • Sử dụng AR filter để tạo nên 1 làn sóng cover trên Facebook
  • “Happy silent new year”: Video kết hợp caption nói về câu chuyện ý nghĩa của các angels nói riêng và cộng đồng người khiếm thính nói chung. (thu hút khoảng 7.6k views trên các kênh mạng xã hội)