VPBANK HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

Giới thiệu

Năm 2017, VPBank chính thức giới thiệu dự án “Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp” với tên gọi VPBank Startups với tổng giá trị đầu tư lên đến 1 triệu USD trong năm đầu tiên.

Mục tiêu & Chiến lược

Mục tiêu truyền thông:

  • Nhằm quảng bá vị thế của VPBank là Ngân hàng Khởi nghiệp, đóng vai trò là yếu tố quan trọng trong việc xây dưng và củng cố Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

Chiến lược truyền thông:

  • Phát triển nội dung chiến dịch quảng bá dưới nhiều góc độ khác nhau thông qua các bài báo PR và KOL để cung cấp thông tin về dự án hỗ trợ khởi nghiệp của VPBank nhắm đến các nhóm đối tượng mục tiêu và cộng đồng khởi nghiệp

Kết quả đạt được

Kế hoạch truyền thông cho VP Bank