CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG ANH NGỮ AMES

Giới thiệu

AMES ENGLISH được thành lập từ năm 2003 đến nay, sau 15 năm phát triển, hệ thống trung tâm Anh ngữ AMES ENGLISH đã được công nhận là một trong những thương hiệu hàng đầu về học tiếng Anh chất lượng cao tại Việt Nam. Hiện nay, AMES ENGLISH đã xây dựng thành công hệ thống 22 trung tâm trên toàn quốc

Mục tiêu & Chiến lược

Mục tiêu truyền thông:

  • Tăng cường nhận diện thương hiệu đến với đối tượng khách hàng mục tiêu
  • Phổ biến kiến thức về ứng dụng AI trong giáo dục tiếng Anh

Chiến lược truyền thông:

  • Sản xuất và booking các bài báo in và online nhằm truyền tải thông điệp AMES tiên phong về công nghệ trong giáo dục tiếng Anh

Kết quả đạt được

Bài đăng các trang báo

  • Báo in như Đầu tư, thời báo kinh tế Sài Gòn, Forbes
  • Báo online: VNExpress, VNEconomy, Dantri,…