PIAGGIO

Giới thiệu

Chiến dịch thu hồi sản phẩm LIBERTY ABS 125 3V vào tháng 1 năm 2017 do vấn đề kỹ thuật

Chiến dịch thu hồi sản phẩm MEDLEY ABS vào tháng 11 năm 2017 do vấn đề kỹ thuật

Mục tiêu & Chiến lược

Mục tiêu truyền thông:

 • Đảm bảo thông tin được truyền bá tích cực
 • Được xem xét như một chiến dịch chăm sóc khách hàng và bảo trì để kiểm tra và điều chỉnh sản phẩm
 • Là dịch vụ chăm sóc hậu bán hàng

Chiến lược truyền thông:

 • Chủ động đàm phán và kết nối với Chính phủ để giúp họ nhìn nhận tình hình một cách tích cực
 • Trực tiếp liên hệ và chăm sóc tới từng khách hàng
 • Họp báo truyền thông

Kết quả đạt được

 • Đàm phán thành công với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục quản lý cạnh tranh Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng để phát hành Thông cáo báo chí theo nội dung như khách hàng mong muốn
 • Phát hành Thông cáo báo chí theo nội dung định hướng được phê duyệt kịp thời tới báo chí
 • Quản lý thông tin và trao đổi với phóng viên để đăng tải thông tin theo nội dung của Thông cáo báo chí
 • 13 báo đã đăng tải thông tin về việc thu hồi và hiệu chỉnh xe một cách trung lập, theo đúng nội dung của Thông cáo báo chí.
 • Không có báo nào khai thác sâu hơn về vấn đề hoặc đăng tin bài mang nội dung bôi xấu thương hiệu.