BẢO HIỂM XÃ HỘI – CHIẾN DỊCH XÚC CẢM

Giới thiệu

“Chiến dịch XÚC CẢM” là một dự án đánh dấu bước đột phá trên truyền thông của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bằng cách thức thực hiện đồ hoạ chuyển động và viral clip để truyền thông cho các chế độ của BHXH, thông qua đó truyền tải thông điệp: “BHXH, BHYT – Bảo vệ và chăm sóc bạn trọn đời!”

Ý tưởng sáng tạo

  • Thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về tính nhân văn và lợi ích của việc tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội
  • Tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng về các chính sách Bảo hiểm xã hội
  • Tạo tiền đề để gia tăng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội

Kết quả đạt được

  • 01 Viral clip: TRỌN VÒNG TRƯỜNG SINH
  • 05 Motion Graphic thể hiện các chế độ bảo hiểm: Chế độ thai sản, Chế độ ốm đau, Chế độ Tai nạn lao động, Chế độ hưu trí và Chế độ tử tuất