MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của bộ phận Strategic Planning
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chiến lược truyền thông tổng thể, chiến lược marketing và thương hiệu theo từng yêu cầu của khách hàng.
 • Nghiên cứu thị trường cho từng ngành hàng, nhãn hàng và trao đổi, gặp gỡ khách hàng để đề xuất chiến lược phù hợp
 • Tham gia tư vấn trực tiếp cho khách hàng trong quá trình đấu thầu và triển khai dự án.
 • Nghiên cứu, tìm ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong kỹ năng xây dựng đề án.
 • Nghiên cứu và xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng mới.
 • Phối hợp với các Ban/Phòng/Bộ phận liên quan để tập hợp thông tin, dữ liệu cho việc hoàn thiện đề án chiến lược.
 • Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan đề xuất cho khách hàng phê duyệt và giám sát lộ trình triển khai đảm bảo đi đúng chiến lược tổng thể.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học, sau đại học hoặc du học chuyên ngành truyền thông, marketing, branding (chuyên ngành Quản trị KD, Ngoại thương,Ngoại giao, Kinh tế, Ngoại ngữ)
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về công tác quản lý và làm việc nhóm, tư vấn, định hướng chiến lược trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng thương hiệu cho các nhãn hàng, đã từng làm việc tại các agency hoặc các công ty quảng cáo trong và ngoài nước là một ưu thế.
 • Có tư duy chiến lược về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; có khả năng lập đề án chiến lược theo yêu cầu của khách hàng và công ty.
 • Nhanh nhạy trong phản ứng tâm lý, đánh giá & thăm dò thái độ người đối diện.
 • Có khả năng lãnh đạo, đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Có kiến thức về xã hội tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường.
 • Có kỹ năng diễn đat, thuyết trình, tư vấn, thuyết phục.
 • Thành thạo Tiếng Anh

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Gửi CV của bạn về Email của chúng tôi với tiêu đề: [Vị trí ứng tuyển]_Họ và tên

Email: tuyendung@legroup.vn 

HẠN CUỐI: 30/06/2021