“Nước Anh trong mắt tôi” – gắn kết du học sinh Anh
February 07, 2015 | Marketting
“Nước Anh trong mắt tôi” – gắn kết du học sinh Anh
Nối tiếp sự thành công của cuộc thi ‘Nước Anh trong mắt tôi’ do Hội đồng Anh tổ chức năm 2011, năm nay, Blog ‘Nước Anh trong mắt tôi’ với một giao diện blog hoàn toàn mới, thân thiện và khả năng tương tác cao.