Hội thảo quốc tế Kinh doanh trong Công nghiệp sáng tạo
February 02, 2015 | PR
Hội thảo quốc tế Kinh doanh trong Công nghiệp sáng tạo
Ngày 28/10/2013, Trung tâm xúc tiến thương mại - Sở Công thương Hà Nội kết hợp với Le Bros tổ chức hội thảo quốc tế Kinh doanh trong công nghiệp sáng tạo tại khách sạn Fortuna, Hà Nội.